Campanii
Analiză

Ce s-a făcut?
Audit privind imaginea actuală a organizaţiei în rândul publicului ţintă
 • identificarea categoriilor de public ţintă
 • evaluarea mesajelor transmise pe categorii de public ţintă
 • evaluarea canalelor de transmitere a mesajului
 • măsurarea notorietăţii actuale a organizaţiei în rândul publicului
 • măsurarea afinităţii actuale a publicului faţă de organizaţie
Cum stăm?
Analiza organizaţiei şi a mediului extern
 • analiză SWOT privind imaginea organizaţiei
 • analiza afinităţii publicului la domeniul de activitate al organizaţiei
 • analiza canalelor de comunicare către publicul ţintă
 • analiza concurenţilor şi a comunicării acestora
Ce urmărim?
Stabilirea indicatorilor de rezultat
 • creşterea notorietăţii
 • creşterea afinităţii
 • atingerea de grupuri ţintă noi