Servicii punctuale
Consiliere de imagine

Poziţionare: stabilirea unei identităţi care să permită diferenţierea organizaţiei / persoanei publice în percepţia publicului, într-un mod favorabil faţă de competitori, în baza unor studii de segmentare a pieţei şi de afinitate a publicului ţintă;
Crearea sau adaptarea Brand-ului organizaţional / de persoană: transpunerea identităţii organizaţiei / persoanei într-o formă agreabilă pentru publicul ţintă sau adaptarea, pe baza studiilor, a Brand-ului organizaţiei / persoanei la noua strategie de poziţionare;
Consiliere în training de personal: consiliere în formarea echipei de implementare a programului de poziţionare, consiliere privind training-ul pentru personalităţi care reprezintă organizaţia direct în relaţia cu publicul ţintă, consiliere în stabilirea procedurilor de lucru ale echipei de implementare;
Consiliere în implementarea strategiei de poziţionare: stabilirea modului de folosire a Brand-ului rezultat în urma strategiei de poziţionare: asocieri, disocieri, luări de poziţii pe teme existente, aducerea de teme noi în discuţii, generarea de soluţii la probleme stringente, principii de gestionare a relaţiilor cu mass-media, principii de gestionare a relaţiilor directe cu publicul, etc.