Servicii punctuale
Organizare internă

  • stabilirea schemei de personal, în funcţie de necesităţile instituţiei

  • stabilirea fluxurilor documentar – informaţional în cadrul departamentului şi în relaţiile departamentului cu mediul extern

  • evaluarea comunicării interne – între departamentul de comunicare şi departamentele de specialitate, care sunt furnizori de informaţii 

  • stabilirea fişelor de post 

  • stabilirea procedurilor de lucru 

  • instruirea personalului 

  • crearea de grupuri de lucru mixte comunicatori – specialişti din cadrul instituţiei 

  • crearea celulei de criză 

  • stabilirea obiectivelor de comunicare externă şi internă, pentru o perioadă determinată 

  • planificare strategică pentru realizarea obiectivelor