Campanii
Planificare şi implementare

Cui comunicăm?
Determinarea publicului ţintă
 • stabilirea categoriilor de public ţintă, în funcţie de indicatorii de rezultat
 • stabilirea priorităţilor în abordarea categoriilor de public ţintă, în funcţie de beneficiile aşteptate
Ce comunicăm?
Elaborarea mesajelor organizaţiei
 • elaborarea mesajelor cheie, pe categorii de public ţintă, în funcţie de studiile de afinitate şi de analiza concurenţei
 • elaborarea de mesaje suport pentru mesajele cheie
 • evaluări privind ce mesaje NU trebuie transmise
 • testarea mesajelor cheie pe focus-grupuri
Ce resurse alocăm?
Analiza resurselor
 • cât merită să investim pentru a obţine rezultatele previzionate?
 • resurse umane disponibile
 • resurse financiare disponibile
 • resurse care pot fi atrase
 • parteneriate strategice
 • analiza riscurilor privind continuitatea resurselor în timp
 • impactul fluctuaţiilor resurselor asupra indicatorilor de rezultat
Cum comunicăm?
Stabilirea canalelor de comunicare
 • canalele optime pe categorii de public ţintă
 • varianta minimă, sub care comunicarea nu are sens
 • mass-media vs. marketing direct
 • metodologie de obţinere a feed-back-ului
 • canale principale şi canale suport
 • corelarea planului de comunicare cu resursele alocate
 
Planificare
Elaborarea planului de lucru
 • stabilirea acţiunilor
 • stabilirea derulării în timp
 • stabilirea persoanelor implicate şi a responsabilităţilor
 • stabilirea de puncte de control (milestones)
 • stabilirea bugetului
Scenarii de risc
Analiza riscului
 • identificarea posibilelor riscuri la care se expune organizaţia în derularea acţiunior
 • scenarii de diminuare a riscurilor
 • scenarii de reacţie la posibile atacuri
 • constituirea celulei de criză şi a procedurilor de gestionare a crizei
Monitorizare
Monitorizarea rezultatelor acţiunilor
 • monitorizarea respectării planului de lucru
 • monitorizarea distribuţiei mesajului în cadrul publicului ţintă
 • monitorizarea impactului mesajului - percepţiei publicului ţintă
 • monitorizarea reacţiilor concurenţilor
 • monitorizarea indicatorilor de rezultat
Ajustare
Ajustarea planului de acţiuni ca urmare a monitorizării
 • analiză şi măsuri în cazul nerespectării planului de lucru
 • ajustarea mesajelor, dacă este cazul
 • ajustarea canalelor de comunicare, dacă este cazul
 • replanificarea bugetului între activităţi pe criteriul rentabilităţii
 • diminuarea/mărirea bugetului în funcţie de indicatorii de rezultat