Servicii punctuale
Relaţii cu presa

Întocmirea bazei de date cu ziarişti: baza de date va cuprinde ziariştii responsabili cu aria problematică pe care instituţia, organizaţia, compania o desfăşoară;
Stabilirea de relaţii bune de colaborare cu reprezentanţii mass-media: organizarea de mese rotunde cu reprezentanţii mass-media, intermedierea unor discuţii private între conducătorii companiei şi ziarişti, acordarea de interviuri în exclusivitate, apropierea ziariştilor faţă de subiectul companiei / instituţiei, alimentarea acestora cu informaţii de interes public;
Pregătirea şi organizarea conferinţelor de presă: stabilirea temei, transpunera acesteia în mesaj de conferinţă, transmiterea de invitaţii către reprezentanţii mass-media, identificarea agendei publice din ziua desfăşurării conferinţei de presă, estimarea întrebărilor presei şi a participării acesteia, evaluarea apariţiilor în presă a evenimentului mediatic şi a impactului mass-media;
Asigurarea unei bune participări a presei la comunicările publice generate de organizaţie:conceperea unui mesaj interesant pentru mass-media, lansarea acestuia într-un moment de presă favorabil, cooptarea ziariştilor în dezbaterea subiectului public, asigurarea ilustraţiei pentru ziarişti;
Estimarea întrebărilor şi atacurilor reprezentanţilor presei: redactarea unui material care să conţină previziuni privind zonele de interes ale presei pe subiectul conferinţei, alte subiecte ale companiei care încă suscită interesul mass-media; 

Evaluarea conferinţelor de presă şi a impactului public al acestora: analiză cantitativă / calitativă a apariţiilor în presă generate de conferinţă, evaluarea impactului public, ierarhizarea subiectului în cadrul agendei publice din ziua desfăşurării conferinţei;
Conceperea, redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă către reprezentanţii mass-media:mesaje de ultimă oră, anunţuri privind performanţele companiei / instituţiei publice, transcrierea discursurilor publice ale responsabililor companiei / instituţiei publice etc; 

Monitorizarea presei şi sesizarea articolelor care necesită o reacţie de presă: Monitorizarea de presă: livrarea integrală într-un material compact a apariţiilor de presă ale companiei, persoanei, instituţiei publice, rapoarte cantitative, calitative ale acestor apariţii, monitorizarea fluxurilor de agenţii, respectiv canalelor de ştiri (nişă) în vederea semnalării clientului a oricăror informaţii de ultimă oră ce pot genera o criză sau perturba activitatea organizaţiei, persoanei publice sau instituţiei;
Stimularea apariţiilor în presă a reprezentanţilor organizaţiei, instituţiei, persoanei publice:selectarea emisiunilor, dezbaterilor oportune în promovarea activităţii organizaţiei, intermedierea prezenţei în cadrul dezbaterilor televizate / emisiunilor înregistrate / de profil;
Strategie de comunicare cu presa: Întocmirea strategiei de comunicare cu presa: strategia va cuprinde o serie de reguli şi principii ale cooperării companiei, persoanei publice cu reprezentanţii mass-media;
Consilierea persoanelor care reprezintă organizaţia în relaţia cu presa, în ceea ce priveşte mesajul transmis şi tehnicile de dialog cu mass-media.